Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Minh Chí (0)
Mồ côi cha, gia đình khó khăn, mẹ già yếu
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 6/10/2008
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Xóm Mái, Hiền Lương, Đà Bắc
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0019
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.