Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Minh Triệu ()
Sinh năm: 2005
Gia đình có 03 anh em, Cha mất sớm, mẹ bệnh tim nên không thể lao động nặng, gia đình không có đất canh tác, không có điện sinh hoạt. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó chăn
Địa chỉ: Âp Thái An, Châu Hòa, Giồng Trôm
Tình trạng: Đã có 0 LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Âp Thái An, Châu Hòa, Giồng Trôm
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: BT0015
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.