Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Toản (Nam)
Không có bố, mồ côi mẹ từ năm 8 tuổi hiện đang sống cùng bà ngoại, mọi sinh hoạt đề phụ thuộc vào trợ cấp xã hội hằng tháng.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2000
Hoàn cảnh: Không có bố, mồ côi mẹ từ năm 8 tuổi hiện đang sống cùng bà ngoại, mọi sinh hoạt đề phụ thuộc vào trợ cấp xã h
Địa chỉ: xóm Bến Chảy 1, xã Vạn Phái, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TNG0030
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.