Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Nhân Phong (Nam)
Mồ côi cha, mẹ. Gia đình khó khăn
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2006
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: B17/4 tổ 20, Trường Thiện, Trường Hòa, Hòa Thành
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TN0105
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.