Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Nhật Phong (Nam)
Gia đình thuộc hộ nghèo, cha mất sớm.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2006
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: K525, ấp Long Đại, Long Thành Bắc
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TN0106
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.