Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Phương Trọng Đại (0)
Sinh năm: 2003
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với ông bà ngoại Gia đình thuộc hộ cận nghèo
Địa chỉ:Xuân Quang 3, Đồng Xuân, Phú Yên
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PY0005
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.