Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lê Thị Việt Anh (Nữ)
Em mồ côi cha mẹ hiện đang ở cùng ông bà ngoại già yếu nhưng vẫn phải lao động vất vả. Hoàn canh gia đình khó khăn
Tình trạng:
Số CMTND: 0
SĐT: 0
Ngày sinh: 13/7/2004
Hoàn cảnh: Em mồ côi cha mẹ hiện đang ở cùng ông bà ngoại già yếu nhưng vẫn phải lao động vất vả. Hoàn canh gia đình khó khăn
Địa chỉ: Khe Cau, Ba Lòng, Đak Rông, Quảng Trị
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QT0056
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.