Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc (Nữ)
Thuộc hộ nghèo; Nhà tạm: gỗ tre, vách nứa; Là học sinh giỏi, có ý thức vươn lên trong học tập cần được hỗ trợ để tiếp tục đến trường.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2004
Hoàn cảnh: Thuộc hộ nghèo; Nhà tạm: gỗ tre, vách nứa; Là học sinh giỏi, có ý thức vươn lên trong học tập cần được hỗ trợ
Địa chỉ: Khu 10, Hương Xạ, Hạ Hòa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PT0028
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.