Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Ly (0)
Gia đình thuộc hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ mắc bệnh, có nguy cơ phải nghỉ học
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2002
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Xóm Tráng, xã Bình Thanh, huyện Cao Phon
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0003
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.