Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ Mai (Nữ)
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 13/01/2007
Hoàn cảnh: Hộ cận nghèo, cha đi làm ăn xa, hoàn cảnh khó khăn
Địa chỉ: ấp 2 xã Nguyễn Phích - U Minh - Cà Mau
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: CM0028
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.