Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương (Nữ)
Bố mất, mẹ sức khỏe yếu . Kinh tế gia đình khó khăn. Đang học trường mẫu giáo hoa hồng
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01654380433
Ngày sinh: 26/10/2010
Hoàn cảnh: Bố mất, mẹ sức khỏe yếu . Kinh tế gia đình khó khăn. Đang học trường mẫu giáo hoa hồng
Địa chỉ: Khu phố Khe Lấp, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QT0033-2
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.