Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo (Nữ)
Không có bố, mẹ bị câm điếc bẩm sinh và không có việc làm ổn định chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng. 2 mẹ con ở cùng với bà ngoại hơn 70 tuổi trong căn nhà cấp bốn chỉ 20m2 đã xuống cấp. Việc học hành của em còn gặp nhiều khó khăn.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2004
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn Ô Xuyên, Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HD0008
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Nguyễn Thu Thảo - Thành viên

Cô mong có thể giúp 1phần nhỏ trongcuộc sống!

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 12-05-2017, 8:58 am)