Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang (Nữ)
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 21/07/2003
Hoàn cảnh: bố mất, mẹ làm nghề đan nón, không ruộng đất
Địa chỉ: Ấp Tân Lược 1, Tân Lý Đông , Châu Thành
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TG0004
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.