Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyến (Nữ)
Mồ côi cha, thuộc hộ nghèo, ở với mẹ song mẹ bị tàn tật nặng
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 22-12-2001
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Xóm Nam Ninh 2, Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NB0009
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.