Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Thu Thương (Nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01685552285
Ngày sinh: 11-03-2003
Hoàn cảnh: Nhà có 2 mẹ con, mẹ bị bệnh khuyết tất, gia đình sống phụ thuộc vào trợ cấp xã hội
Địa chỉ: Thôn Chấn Hưng, Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NB0014
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.