Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Trần Út Nhi (0)
Sinh năm: 2002
Mẹ tâm thần, bà ngoại năm nay đã hơn 80 tuổi, già yếu, thường xuyên đau ốm
Địa chỉ: Mỹ lộc,Xuân Lộc, Sông Cầu
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PY0023
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Lai Thanh Huong - Thành viên

Xin hỏi em đã có người nhận cặp chưa ạ

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 23-09-2016, 2:59 pm)