Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Trương Thảo My (Nữ)
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 26/09/2002
Hoàn cảnh: Cha mẹ ly dị, em sống cùng ông bà nội già yếu
Địa chỉ: ấp Tân Thanh, Tân Hội, tx Cai Lậy
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TG0002
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.