Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Văn Lương (Nam)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: YB0018
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.