Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Văn Trí (0)
Sinh năm: 2001
Cha mất vì bệnh nặng, mẹ thì bị tâm thần bỏ nhà đi biền biệt, không một ai chăm sóc
Địa chỉ: Triều Sơn,Xuân Thọ 2, Sông Cầu
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PY0020
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Đinh Vương Ngọc Mai - Thành viên

xin hỏi em này đã có lá lành nào giúp đỡ chưa?

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 12-06-2017, 11:27 am)