Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nông Mỹ Hạnh ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh: Gia đình thuộc hộ nghèo, Bố bị tàn tật, mẹ là lao động chính trong gia đình, học kỳ I năm học 2017 – 2018 là học si
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: LS0029
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.