Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nông Thị Lý (Nữ)
Thuộc hộ nghèo,lao động chính là bố, không có đất canh tác
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh: Thuộc hộ nghèo,lao động chính là bố, không có đất canh tác
Địa chỉ: Thôn Nà Quạng, xã Cao Tân, huyện Pắc Nặm
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: BC0032
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.