Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nông Thị Mai Thy ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 21/03/2006
Hoàn cảnh: Bố đi tù, mẹ bỏ đi, ở với bà ngoại, hoàn cảnh gia đình khó khăn
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: CB0029
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.