Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nông Thị Nguyệt ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 04/05/2005
Hoàn cảnh: Mồ côi cả cha và mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: CB0013-1
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.