Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Âu Thị Hà (Nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 0949939807
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh: Hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Có em trai bị máu trắng thường xuyên phải đi truyền máu ở bệnh viện đa khoa thái nguyên
Địa chỉ: Làng Chẽ, Dân Tiến, Võ Nhai
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TNG0035
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.