Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Linh (Nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh: Em không có cha, bà và mẹ đều qua đời, em sống cùng gia đình mợ, hoàn cảnh khó khăn
Địa chỉ: Quá Giáng 2, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: DNA0012
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.