Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Đặng Công Hoàng Vũ (Nam)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2008
Hoàn cảnh: Mẹ bị liệt một chân, nhà 3 anh em còn nhỏ, kinh tế khó khăn
Địa chỉ: Túy Loan Tây, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: DNA0014
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.