Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phùng Thị Yến Nhi (Nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Em mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh khó khăn
Địa chỉ: Cẩm Nam, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: DNA0015
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.