Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phạm Phú Quốc (Nam)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Ba bị cải tạo hiện đang bị giam giữ, mẹ bỏ đi khi còn nhỏ, hiện ở với ông bà nội, ông nội đi xe thồ
Địa chỉ: 103 Hòa Khê Thanh Khê, Đà Nẵng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: DNA0022
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.