Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: A Viết Chúc (Nữ)
Tình trạng: Nam Giang
Số CMTND:
SĐT: 01674396979 (hàng xóm - A Viết Bới)
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh: Dân tộc thiểu số, mồ côi cha, mẹ lâm bệnh nặng không lao động được
Địa chỉ: Xã Tà BHinh - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QNa0027-2
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.