Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Siu Giang (Nam)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 0976678527 ( hàng xóm )
Ngày sinh: 9/2/2003
Hoàn cảnh: Mẹ con em ở trong một ngôi nhà dột nát, mùa mưa nhà dột, lúc có bão còn tốc mái. Không có đất trồng trọt nên ngày em
Địa chỉ: Làng Tung- Xã Ia O- huyện Chư Prong- tỉnh Gia Lai
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: GL0007
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.