Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: K puih H' Nguyên (Nam)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01659035393 (hàng xóm)
Ngày sinh: 10/8/2002
Hoàn cảnh: Nhà cửa tạm bợ mùa mưa thường hay dột nát. Thu nhập chính của gia đình từ nương rẫy nên vẫn không đủ ăn. Hoàn c
Địa chỉ: Làng Tung- Xã Ia O- huyện Chư Prong- tỉnh Gia Lai
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: GL0010
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.