Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Rơ Châu Nun (Nam)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 0943593679 ( hàng xóm)
Ngày sinh: 16/2/2007
Hoàn cảnh: Nhà em có 5 anh em, em là con cả, em thứ 2 bị thiểu năng trí tuệ. Các em vẫn cố gắng đi học dù hoàn cảnh khó khăn
Địa chỉ: Làng Hreng- Xã Hòa Phú- Huyện Chư Păh - tỉnh Gia Lai
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: GL0015
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.