Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Kpa H Duyên (Nam)
Tình trạng: Đã có LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 0000-00-00
Hoàn cảnh: Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà ngoại già yếu. Đường từ nhà đến trường khoảng 3km đi bộ
Địa chỉ: Buôn Tir, Dlie Yang, Ea H Leo, Đak Lak
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: ĐL0084
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.