Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Y Trung Bya (Nam)
Tình trạng: Đã có LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 0000-00-00
Hoàn cảnh: Bố bỏ gia đình đi không có tin tức gì, gia đình chỉ có 1 túp lều tranh nhỏ 9 người ở nhưng em vẫn cố gắng đi học.
Địa chỉ: Buôn Đak Tuôn, xã Cữ Pui- Krông Bông- Đak Lak
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: ĐL0085
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.