Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phùng Thị Hàm (Nam)
Tình trạng: Đã có LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 0000-00-00
Hoàn cảnh: Gia đình làm nông, đất đai canh tác ít nên thu nhập thấp . Gia đình lại đông anh em nên đời sống lại càng khó khăn. Em
Địa chỉ: Thôn Noh p rông, Hòa Phong - Krông Bông - Đak Lak
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: ĐL0086
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.