Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Tô Văn Soòng (Cần Giúp Đỡ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh: Mồ côi cả cha và mẹ
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: CB0024
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.