Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Ly Gia Hùng (Nam)
Tình trạng: Đã có LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Mồ côi cả cha và mẹ, hiện đang ở cùng bà.
Địa chỉ: Nậm Xà- Bum Tở- Mường Tè
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: LC0007
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.