Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lò Văn Thức ()
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2002
Hoàn cảnh: Bố mất mẹ bị bệnh nặng không có khả năng lao động gđ rất khó khăn
Địa chỉ: Bản Huổi Pú, Chiềng Hoa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: SL0027
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.