Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Thào Xuân Dỉ ()
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2008
Hoàn cảnh: Bản thân bị mù một mắt, gia đình thuộc hộ nghèo
Địa chỉ: Chi Đảy - Chiềng Hặc
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: SL0029
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.