Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hoàng Thị Do ()
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2002
Hoàn cảnh: Bố mẹ thường xuyên đau ốm, gđ đặc biệt khó khăn
Địa chỉ: Bản Chủm - Chiềng Đông
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: SL0030
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.