Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vì Văn Đồng ()
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh: Bố mất, mẹ thường xuyên đau ốm, ở với ông bà, gđ rất khó khăn
Địa chỉ: Cốc Củ - Tú Nang
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: SL0031
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.