Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lường Thuyết Duy ()
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh: Trẻ mồ côi mẹ
Địa chỉ: Bản Co Trạng, Bon Phặng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: SL0032
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Linh - Thành viên

Chương trình sửa lại hoàn cảnh của bé theo đúng như trong đơn đi nhé

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 14-06-2018, 2:22 pm)