Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Giàng Thị Sênh ()
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2006
Hoàn cảnh: Mồ côi cha gia đình nghèo
Địa chỉ: Bản Pom hán - Nặm Ét
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: SL0044
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.