Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lường Thị Hằng ()
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh: Mồ côi cả cha lẫn mẹ
Địa chỉ: Van Pán, Chiềng ơn
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: SL0046
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.