Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vàng A Dơ ()
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2004
Hoàn cảnh: Hồ côi cha, HS giỏi nhiều năm
Địa chỉ: Bản Co Phường, Mường Cai
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: SL0047
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.