Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Quàng Thị Pha ()
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2006
Hoàn cảnh: Mồ côi cha, mẹ HS giỏi nhiều năm
Địa chỉ: Bản Bò Sản, Chiềng Khoong
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: SL0048
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.