Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Patâu A xá Thị Học (Nữ)
Gia đình em thuộc hộ nghèo, em mồ côi cha, ngày nghỉ em thường phụ giúp mẹ đi lượm phân bò để phụ giúp gia đình ăn hàng ngày
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01638950433 ( trưởng thôn )
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh: Gia đình em thuộc hộ nghèo, em mồ côi cha, ngày nghỉ em thường phụ giúp mẹ đi lượm phân bò để phụ giúp gia đình ăn
Địa chỉ: Thôn Suối Lở, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NT0125
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.