Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phạm Ngọc Thiện (Nam)
Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi em, em bị bệnh tim, năm 2011, mẹ bị bệnh nên gia đình rất khó khăn
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01693135932
Ngày sinh: 14-10-2001
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Xóm Chung, Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NB0027
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.