Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phạm Thanh Chung (0)
Sinh năm: 2001
Trẻ em mồ côi từ 04 tuổi trở lên
Địa chỉ: Xóm Ráng, xã Đa Phúc, Yên Thủy
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Đa Phúc - Yên Thủy - Hòa Bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0009
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.