Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phạm Thị Hoài Thương (Nữ)
Mồ côi cha, một mình mẹ nuôi 3 con ăn học . Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2004
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Lộc Tân, Lộc Hưng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TN0087
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.